قوانین و مقررات

Updated at: 2022-01-19

سرویس استت لاین در حالت بتا می باشد و هنوز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده است. در این لحظه در حال جمع آوری تعدادی کاربر هستیم تا زمینه ها و شرایط سرویس دهی را برای این سرویس محک بزنیم. مشکلات احتمالی در این سیستم می تواند روندی عادی باشد. لطفا در صورت وجود مشکل و یا اختلال آن را ما در میان بگذارید. استت لاین در این لحظه قوانین خاصی ندارد.